Mobilitet utan hinder inom internationell praktik

Handikapp, sjukdom, inlärningssvårigheter eller andra specialbehov är inget hinder för internationalisering.

Bidraget är avsett att möjliggöra internationell praktik om något specialbehov orsakar extra utgifter under praktikperioden som det inte går att få annat stöd för.

Bidraget kan beviljas exempelvis för att kunna bo och röra sig utan hinder.

För vem?

Villkoret för att kunna få specialbidrag är att sökande har beviljats en EDUFI-praktikplats via Utbildningsstyrelsen.

Hur ansöker man bidrag?

Ansökningstiden är fortlöpande, men det är bäst att ansöka specialbidrag genast när praktikplatsen har säkerställts.

Sökande är i regel praktikanten själv. Arbetsgivare i Finland som tar emot en utländsk praktikant kan dock också ansöka specialbidrag om praktiktanten behöver specialarrangemang på arbetsplatsen.

Eftersom behovet och typen av stöd varierar individuellt, fastställer Utbildningsstyrelsen alltid bidragsbeloppet separat fall för fall. Stödet utbetalas till den sökande.

Förberedelser

Det är bäst att börja förberedelserna genast när praktikplatsen har säkerställts. Det kan ta tid att skaffa information och ordna med specialarrangemang.

Checklista hjälper

Tillsammans med nätverket ESOK för tillgängliga högskolestudier har man gjort upp checklistan Internationellt studentutbyte utan hinder. Listan kan vara nyttig för dem som deltar i internationell praktik och för deras arbetsgivare.

Närmare information ger också de programansvariga vid Utbildningsstyrelsen.

Checklistan ”Internationellt studentutbyte utan hinder” för utresande studerande och för högskolor (doc)

Accessibility and International Student Mobility – a Check List (pdf)

Ansökningsblankett för specialbidrag på finska (doc)