Nästa ansökningsomgång

Nästa ansökningstid är 6. - 20.2.2018. Arbetsgivarna, länderna och uppgifterna publiceras när ansökningstiden börjar.

Praktikplatser hösten 2017

Finland-hemmen och utlandsfinska tidningar

Ansökningstiden har utgått 15.12.2018

Förlängd ansökningstid 12. - 26.10.2017

Alla platsbeskrivningar finns endast på finska eller på engelska. Länkarna läder till den finskspråkiga sidan. Den förlängda ansökningstiden gäller endast vissa platser:

Praktikplatser 19.9. - 3.10.2017

Praktikplatser erbjuds inom finländska organisationer och undervisningsenheter i finska språket och kulturen, inom utvecklingsorganisationer samt inom företag och lokala föreningar utomlands.

Alla platsbeskrivningar finns endast på finska eller på engelska.

  • Finpro och Tekes kontor
  • Kultur- och vetenskapsinstituten
  • Finlands beskickningar utomlands
  • Undervisning i finska
  • Utvecklingsorganisationer utomlands
  • Företag och lokala föreningar