Förlängd ansökningstid och extra platser 6. - 21.3.2018

Den förlängda ansökningstiden gäller endast enstaka platser samt 4 extra platser i följande program:

  • Business Finland (Finpro och Tekes): München
  • Kultur- och vetenskapsinstituten: Aten och Madrid
  • Utvecklingsorganisationer utomlands, 1 extra plats, UNDP Hanoi
  • Företag och lokala föreningar: flera platser, inkl. 3 extra platser i Uruguay

Organisationernas platsbeskrivningar finns endast på finska eller på engelska. Länken leder till den finskspråkiga websidan Paikat keväällä 2018

Praktikplatser februari 2018

Organisationernas platsbeskrivningar finns endast på finska eller på engelska. Länkarna leder till den finskspråkiga websidan.