På CIMOs andra webbtjänster

Maailmalle.net

Praktik och arbete

Erfarenheter från världen

Landsprogrammen

Ansökningsomgången för landsprogrammen arrangeras inte på hösten 2016. Ansökningstiden 15. - 29.9.2016 gäller endast organisationsprogrammen.

Landsprogrammens och organisationsprogrammens ansökningsomgångar förenas i februari 2017

Landsprogrammens ansökningsprocess ändras i början av 2017. Hittills har sökande ansökt om praktik i ett visst land. För dem som har kommit vidare i urvalsprocessen har en lämplig praktikplats sökts i mållandet. I fortsättningen kommer utöver mållandet också arbetsuppgifterna att vara definierade på förhand.

Det kommer fortsättningsvis att finnas praktikplatser i länder utanför EU inom olika branscher antingen vid företag eller andra lokala organisationer. Det finns platser för både yrkeshögskole- och universitetsstuderande.

En sökande kan ansöka om högst två platser. Praktikplatsen som anges som nummer 1 i ansökan betraktas som den plats sökande i första hand är intresserad av. Sökande kan gå vidare i urvalet bara för en av dessa platser.

Ansökningsomgången i februari 2016

Ansökningstiden för CIMOs landsprogram utgick 23.2.2016 kl. 16.15. Det finns praktikplatser inom olika branscher i länder utanför EU.

Det finns ingen exakt information om praktikplatserna på förhand. Branscherna varierar i de olika länderna beroende på vilken typ av praktikplatser CIMOs samarbetsorganisation i landet lyckas hitta.

Samarbetsorganisationerna letar lämpliga praktikplatser åt de sökande som går vidare i CIMOs första urval. Det går att få en praktikplats bara inom sitt eget studieområde.

Praktikplatser finns i följande länder:

  • Kina
  • Argentina, Brasilien, Chile och Peru
  • Ryssland