Gör så här

1. Läs igenom informationen på denna sida och de allmänna urvalskriterierna.
2. Välj 1 plats.
3. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och skaffa bilagorna i tid.
4. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten på organisationsprogrammens websida.

Platser inom specialkompetensbranscher hösten 2015

Ansökningsblankett och -anvisningar publiceras när nästa ansökiningstid börjar på hösten 2016.

Praktik inom specialkompetensbranscher

Landsprogrammens ansökningsomgång för specialkompetensbranscher arrangeras en gång om året på hösten i samband med organisationsprogrammens ansökningsomgång. Ansökningsomgången 2015 har utgått. Nästa ansökningstid publiceras senare.

En sökande kan delta bara i den ena av dessa ansökningsomgångar. I landsprogrammens ansökningsomgång för specialkompetensbranscher kan man ansöka om en praktikplats i ett målland.

Till sökande 2015

Praktiktiden är vanligen minst 3 månader. CIMO beviljar praktikstipendium för 3 månader. Praktiken börjar i januari–mars 2016.

Det finns praktikplatser inom såväl Finlands som målländernas specialkompetensbranscher. Målländerna i ansökningsomgången 2015 är BRIC-länderna Kina, Indien, Brasilien samt därtill Chile som Finland har samarbetat med länge.

Platser finns inom följande branscher:

 • ren teknologi, förnybar energi, miljö
 • industriell design
 • turism och logitjänster (hotel management)
 • socialområdet
 • IT och spelindustri
 • undervisning och pedagogik (pedagogik och undervisning i engelska språket)
 • vinindustri: agronomi, kemi, logistik, turism
 • maskinteknik, elkraftsteknik, energiteknik

Förmedlingsavgifter och stipendium

CIMO beviljar stipendium till de valda praktikanterna. CIMO tar ingen förmedlingsavgift. Samarbetsorganisationerna i målländerna, som arrangerar praktikplatser i respektive land, tar däremot en förmedlingsavgift.

CIMOs stipendium:

 • Kina 1180 e/mån
 • Indien 840 e/mån
 • Brasilien 1010 e/mån
 • Chile 1010 e/mån

CIMOs stipendium täcker inte alla kostnader för praktiken. Läs mer på sidan Till praktikanter

De lokala samarbetsorganisationernas förmedlingsavgifter:

 • Kina 400 e
 • Indien 450 e, av vilket 100 e (registreringsavgift) betalas i samband med att den utländska samarbetsorganisationen tar kontakt första gången
 • Brasilien: 590 USD (ca 550 euro), av vilket 100 e (registreringsavgift) betalas i samband med att den utländska samarbetsorganisationen tar kontakt första gången
 • Chile 350 e, av vilket 100 e (registreringsavgift) betalas i samband med att den utländska samarbetsorganisationen tar kontakt första gången

De som valts till praktikplatserna betalar förmedlingsavgiften eller resten av den till mållandet när arbetsgivaren har fattat sitt slutliga beslut. Avgiften betalas ungefär en månad innan praktiken börjar.

Allmänna ansökningskriterier

Du kan ansöka om en praktikplats om du

 • är minst 18-vuotias
 • studerar på heltid vid ett universitet, en högskola eller yrkeshögskola, eller
 • är nyutexaminerad: praktikperioden måste inledas högst ett år efter att examen är avlagd.

CIMOs stipendium kan beviljas åt

 • finländare eller personer permanent bosatta i Finland som studerar för grundexamen eller nyligen har avlagt examen i Finland eller
 • finländare som avlägger eller nyligen har avlagt grundexamen utomlands,
 • och sökande inte tidigare har fått praktikstipendium av CIMO,
 • och inte heller får Erasmus-bidrag för samma praktikperiod.

Undantag till villkoren ovan: Sökande till Brasilien måste vara studerande, så nyutexaminerade kan inte söka dit.

Obs! Stipendium kan inte beviljas åt utländsk medborgare om det huvudsakliga syftet med vistelsen i Finland är studier.

Utländska medborgare som bor permanent i Finland kan inte väljas till en praktikplats i det land där de är medborgare.

Sökande förutsätts

 • studera ett ämne som är lämpligt för den aktuella praktikplatsen
 • ha praktik- eller arbetserfarenhet
 • ha tillräckliga språkkunskaper (tidigare vistelse i mållandet eller på språkområdet, språkstudier): kunskaper i engelska och/eller portugisiska beroende på plats
 • vara minst tredje årets studerande

Första urval vid CIMO

CIMO utför ett första urval bland de sökande som

 • uppfyller de allmänna ansökningskriterierna ovan och
 • har utbildning, arbetserfarenhet, språkkunskaper och övriga egenskaper som bäst motsvarar platsbeskrivningen.
 • Det räknas som fördel för sökande om man tidigare har vistats, praktiserat eller varit utbytesstuderande i mållandet eller på språkområdet.

CIMO skickar uppgifter om 3–5 sökande per plats till samarbetsorganisationen i respektive målland, som förmedlar ansökningarna vidare till lokala arbetsgivare. Arbetsgivaren gör det slutliga urvalet.

Resultaten från CIMOs förhandsurval (om man går vidare eller faller bort) meddelas alla sökande per e-post senast den 16 november 2015.