Läs mer

Närmare uppgifter om praktikplatser 2015:

Harjoittelupaikat 2015
Cimo.fi-webbtjänst på finska

Till sökande i februari 2016

Ansökningstiden för CIMOs landsprogram utgår 23.2.2016. Meddelande om resultaten från CIMOs första urval i ansökningsomgången 2016 skickas per e-post till alla sökande senast 5.4.2016.

Vem kan ansöka?

Praktikplats inom CIMOs landsprogram kan ansökas av

 • personer som är minst 18 år
 • som studerar på heltid vid universitet, högskola eller yrkesläroinrättning eller
 • är nyutexaminerad: praktikperioden måste inledas högst ett år efter att examen är avlagd
 • och sökande inte tidigare har fått praktikstipendium av CIMO.

Obs! Praktikplatser i Brasilien: studerande kan ansöka om alla praktikplatser i Brasilien. Nyutexaminerade kan endast ansöka om praktikplatser inom NGO-organisationer i Brasilien för 3 månader.

CIMOs stipendium kan beviljas åt

 • studerande som avlägger grundexamen i Finland eller nyutexaminerade, som är medborgare i Finland eller har permanent uppehållstillstånd i Finland
 • finländare som avlägger eller nyligen har avlagt grundexamen utomlands

Obs! Stipendium kan inte beviljas åt studerande eller nyutexaminerade, som har utländskt medborgarskap, om den huvudsakliga grunden för vistelsen i Finland är studier.

Utländska sökande kan inte beviljas stipendium för praktik i sitt hemland.

Första urval vid CIMO

Sökande förutsätts ha

 • praktik- eller arbetserfarenhet (behöver inte vara inom samma bransch)
 • tillräckliga språkkunskaper (tidigare vistelse i mållandet eller på språkområdet, språkstudier)
 • studerat minst över ett år.

Det räknas som fördel om

 • man tidigare har vistats, praktiserat eller varit utbytesstuderande i mållandet eller på språkområdet
 • tudierna är lämpliga för den aktuella praktikplatsen.

CIMO gör ett första urval bland de sökande. Cirka 20–25 av de sökande går vidare efter det första urvalet. Arbetsgivaren gör det slutliga urvalet.

Resultaten från CIMOs förhandsurval (om man går vidare eller faller bort) meddelas alla sökande per e-post senast 5.4.2016.

Arbetsgivarna gör det slutliga urvalet av praktikanter under april-maj, om praktikperioden börjar sommaren 2016. Bekräftelse över praktikperiod som börjar på hösten kommer senast under augusti-september och över praktik som inleds i slutet av året senast under hösten 2016. Bekräftelse över praktikperiod som börjar i mars 2017 kommer senast i januari 2017.

Beroende på land och arbetsgivare kan bekräftelsen över praktikplatsen komma rätt så kort tid före praktikperiodens början. När vi får information om praktikplatsen meddelar vi det genast till sökande per e-post och skickar samtidigt anvisningar för hur man går vidare i processen.

Mer information

Jaana Mutanen