På Utbildningsstyrelsens andra webbtjänster

Arbetspraktik utomlands
Maailmalle.net

Till sökande

Praktikplats inom EDUFI-landsprogram kan ansökas av

 • personer som är minst 18 år
 • som studerar på heltid vid universitet eller högskola eller
 • är nyutexaminerad: praktikperioden måste inledas högst ett år efter att examen är avlagd
 • och sökande inte tidigare har fått praktikstipendium av CIMO eller för EDUFI-prakti av Utbildningsstyrelsen.

Obs! Praktikplatser i Brasilien: studerande kan ansöka om alla praktikplatser i Brasilien. Nyutexaminerade kan endast ansöka om praktikplatser inom NGO-organisationer i Brasilien för 3 månader.

Utbildningsstyrelsensstipendium kan beviljas åt

 • studerande som avlägger grundexamen i Finland eller nyutexaminerade, som är medborgare i Finland eller har permanent uppehållstillstånd i Finland
 • finländare som avlägger eller nyligen har avlagt grundexamen utomlands

Obs! Stipendium kan inte beviljas åt studerande eller nyutexaminerade, som har utländskt medborgarskap, om den huvudsakliga grunden för vistelsen i Finland är studier.

Utländska sökande kan inte beviljas stipendium för praktik i sitt hemland.

Första urval vid Utbildningsstyrelsen

Sökande förutsätts ha

 • praktik- eller arbetserfarenhet (behöver inte vara inom samma bransch)
 • tillräckliga språkkunskaper (tidigare vistelse i mållandet eller på språkområdet, språkstudier)
 • studerat minst över ett år.

Det räknas som fördel om

 • man tidigare har vistats, praktiserat eller varit utbytesstuderande i mållandet eller på språkområdet
 • tudierna är lämpliga för den aktuella praktikplatsen.

Utbildningsstyrelsen gör ett första urval bland de sökande. Arbetsgivaren gör det slutliga urvalet.

Resultaten från Utbildningsstyrelsens förhandsurval (om man går vidare eller faller bort) meddelas alla sökande per e-post.

Samarbetsorganisationerna letar lämpliga praktikplatser åt de sökande som går vidare i Utbildningsstyrelsens första urval.

Beroende på land och arbetsgivare kan bekräftelsen över praktikplatsen komma rätt så kort tid före praktikperiodens början. När vi får information om praktikplatsen meddelar vi det genast till sökande per e-post och skickar samtidigt anvisningar för hur man går vidare i processen.

Mer information

jaana.mutanen@oph.fi