På utbildningsstyrelsens andra webbtjänster

Erfarenheter från världen (fi)
Maailmalle.net

Landsprogrammen

Det finns praktikplatser för högskolestuderanden inom olika branscher i länder utanför EU.

Det finns ingen exakt information om praktikplatserna på förhand. Branscherna varierar i de olika länderna beroende på vilken typ av praktikplatser Utbildningsstyrelsens samarbetsorganisation i landet lyckas hitta.

Samarbetsorganisationerna letar lämpliga praktikplatser åt de sökande som går vidare i Utbildningsstyrelsens första urval. Det går att få en praktikplats bara inom sitt eget studieområde.

Den förlängda ansökningstiden gäller endast Brasilien, Indien och Uruguay. Ansökningstiden börjar den 14.3. kl. 14.00 och utgår den 28.3.2019 kl. 16.15.

Gör en bra ansökan i god tid

Bekanta dig med

Skaffa de bilagor du behöver och skriv motiveringsbrevet i förväg. Börja fylla i ansökan i god tid på förhand. Den elektroniska ansökningsblanketten stängs när ansökningstiden går ut.

Stipendium

Beloppet för Utbildningsstyrelsens stipendium fastställs utifrån destinationslandet och anges i platsannonsen. Stipendium beviljas åt den praktikant som väljs för praktikplatsen. Därför behöver man inte ansöka separat om det.

Stipendiet kan erhållas endast en gång. Praktik på utländska universitet som har undervisning i finska språket och finländsk kultur utgör ett undantag.

För en och samma praktikperiod kan sökanden inte få både Utbildningsstyrelsens stipendium och Erasmus-stöd, som sökanden ska söka vid sin egen läroinrättning.