På utbildningsstyrelsens andra webbtjänster

Erfarenheter från världen (fi)
Maailmalle.net

Landsprogrammen

Det finns praktikplatser för högskolestuderanden inom olika branscher i länder utanför EU.

Det finns ingen exakt information om praktikplatserna på förhand. Branscherna varierar i de olika länderna beroende på vilken typ av praktikplatser Utbildningsstyrelsens samarbetsorganisation i landet lyckas hitta.

Samarbetsorganisationerna letar lämpliga praktikplatser åt de sökande som går vidare i Utbildningsstyrelsens första urval. Det går att få en praktikplats bara inom sitt eget studieområde.

Ansökningstiden börjar den 14.2. kl. 14.00 och utgår den 28.2.2019 kl. 16.15.

Gör en bra ansökan i god tid

Bekanta dig med

Skaffa de bilagor du behöver och skriv motiveringsbrevet i förväg. Börja fylla i ansökan i god tid på förhand. Den elektroniska ansökningsblanketten stängs när ansökningstiden går ut.

Stipendium

Beloppet för Utbildningsstyrelsens stipendium fastställs utifrån destinationslandet och anges i platsannonsen. Stipendium beviljas åt den praktikant som väljs för praktikplatsen. Därför behöver man inte ansöka separat om det.

Stipendiet kan erhållas endast en gång. Praktik på utländska universitet som har undervisning i finska språket och finländsk kultur utgör ett undantag.

För en och samma praktikperiod kan sökanden inte få både Utbildningsstyrelsens stipendium och Erasmus-stöd, som sökanden ska söka vid sin egen läroinrättning.