jean_monnet_magnus_froderberg480x262px.jpg

Foto: Magnus Fröderberg | norden.org

Jean Monnet 2007-2013

Programmet Jean Monnet finansierar undervisning, forskning och reflektioner rörande den europeiska integrationen vid högskolor på global nivå. Med hjälp av programmet ges även stöd till olika institutioner och organisationer som är specialiserade på frågor som rör europeisk integration samt på utbildningsfrågor särskilt ur ett europeiskt perspektiv.

Programmet innefattar tre centrala insatser:

 1. Jean Monnet-insatsen, som även institutioner i tredjeländer kan delta i. Genom insatsen finansieras Jean Monnet-undervisningsprojekt, som består av Jean Monnet-moduler, Jean Monnet-lärostolar och personliga lärostolar samt andra akademiska projekt och forskningsprojekt.
 2. Verksamhetsbidrag till särskilda institutioner som hanterar frågor relaterade till europeisk integration: College of Europe, Europeiska universitetsinstitutet i Florens, Europeiska institutet för offentlig förvaltning i Maastricht (EIPA), Academy of European Law (ERA) i Trier, Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd i Middelfart och Internationella centrumet för Europautbildning (CIFE) i Nice.
 3. Verksamhetsbidrag för övriga europeiska institutioner och organisationer verksamma inomutbildningsområdet.

Särskilda mål

 • Utökad undervisning, forskning och reflektioner rörande europeisk integration
 • Att ge stöd åt olika institutioner och organisationer som är specialiserade på frågor som rör europeisk integration och utbildningsfrågor sett ur ett europeiskt perspektiv.

Mål med verksamheten

 • Att främja undervisning, forskning och reflektioner rörande europeisk integration på hög nivå.
 • Att stödja europeiska institutioner som är specialiserade på frågor som rör europeisk integration.
 • Att ge stöd åt verksamhet som bedrivs av högkvalitativa europeiska institutioner och organisationer verksamma inom undervisning.

Programmet Jean Monnet omfattar redan 62 länder över hela världen, och 740 universitet tillhandahåller undervisning kopplad till programmet.

Vem riktar sig Jean Monnet-programmet till?

 • Högskolor inom och utanför EU.
 • Lärare, föreläsare och forskare som är specialiserade på europeisk integration på högskolor i och utanför Europa.
 • Institutioner och organisationer som är specialiserade på frågor som rör europeisk integration.

Jean Monnet-programmet administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan (Executive Agency). Mer detaljerade anvisningar finns på kommissionens Jean Monnet-sidor.

Ansökningstid

Ansökan till Jean Monnet-insatsen sker en gång om året i februari.

Ansökningsblankett och -anvisningar

Ansökningsblankett och -anvisningar på kommissionens genomförandeorgans webbsidor

Länkar

Europeiska kommissionens Jean Monnet-sidor

Europeiska kommissionens genomförandeorgans (EACEA) Jean Monnet-sidor