Kaarina_Kaikkonen_USE_547x262
Kaarina Kaikkonen: A Connection
United States of Europe, Nicosia, Cypern

Presentation av programmet

Europeiska unionens program Kreativa Europa (Creative Europe 2014–2020) stöder europeisk verksamhet och europeiskt samarbete inom den audiovisuella sektorn och de kulturella och kreativa sektorerna.

Programmets budget för den sjuåriga programperioden är 1,46 miljarder euro. Programmet består av följande delprogram och programområde (inom parentes andelen hela budgeten)

 • Delprogrammet Kultur (31 %)
 • Delprogrammet Media (56 %)
 • Sektorsövergripande programområde
  (13 %; ingen ansökan utlyses 2014)

Programmets mål
Vad finansierar delprogrammet Kultur?
Vad finansierar delprogrammet Media?
Övrig finansiering från programmet

Programmets mål

Programmet Kreativa Europa har som mål att skydda och främja Europas kulturella och språkliga mångfald samt bevara Europas kulturrikedomar.

Syftet är att hjälpa de kulturella och kreativa sektorerna att anpassa sig till digitaliseringen och globaliseringen samt öppna nya internationella möjligheter och marknader för aktörer inom de kreativa branscherna. Ytterligare ett viktigt mål är att nå ut till ny publik.

Därtill har programmet som mål att hjälpa Europa att uppnå smart, hållbar och jämlik tillväxt.

Vad finansierar delprogrammet Kultur?

Delprogrammet Kultur som riktar sig till kulturella och kreativa sektorer stöder

 • europeiska samarbetsprojekt
 • skönlitterära översättningsprojekt
 • europeiska nätverk
 • europeiska plattformar

Cirka 70 % av delprogrammet bidrag riktas till europeiska samarbetsprojekt.

Vad finansierar delprogrammet Media?

Delprogrammet Media för den audiovisuella sektorn innehåller följande stödformer

 • Utvecklingsstöd för fiktion, animation och dokumentär
 • Utvecklingsstöd för spel
 • TV-programsstöd
 • Stöd till samproduktionsfonder
 • Fortbildning
 • Stöd till filmfestivaler
 • Automatiskt stöd till distributörer
 • Selektivt stöd till distributörer
 • Stöd till försäljningsagenter
 • Stöd till biografnätverk
 • Publikarbete/filmpedagogik
 • Marknadsföring (Access to Markets)
 • Online Distribution-stöd

Programmet finansierar även

Utöver stödformerna för delprogrammen Kultur och Media finansierar programmet Kreativa Europa

 • EU:s 5 priser inom kultursektorn
 • Europeiska kulturhuvudstäder (2 städer/år)
 • Europeiska kulturarvspriset