Kreativa Europa, delprogrammet Kultur: Ansökningsdatum

År 2018

Stödform
Utlysning
Sista ansökningdatum Beslut
Projektet kan påbörjas
Översättning och spridning av europeisk skönlitteratur 2018 (två-åriga & fleråriga)3/2018
23.5.201809-10/2018
01–03 / 2019
Europeiska samarbetsprojekt 2019 10/2018 11.12.2018 08-09/2019 09-12/2019