Kreativa Europa, delprogrammet Kultur: Ansökningsdatum

År 2018

Stödform
Utlysning
Sista ansökningdatum Beslut
Projektet kan påbörjas
Översättning och spridning av europeisk skönlitteratur 2018 (två-åriga & fleråriga)3/2018
23.5.201809-10/2018
01–03 / 2019
Europeiska samarbetsprojekt 2019 10/2018 11-12/2018 (estimat) 08-09/2019 09/2019

År 2017

Stödform

Utlysning

Sista ansökningdatum

Beslut

Projektet kan påbörjas

Översättning och spridning av europeisk skönlitteratur 2017

12.6.2017

25.7.2017

10/2017

1-3 / 2018

Europeiska plattformar (fyraåriga) 2/2017 6.4.2017 8/2017 4-12 / 2017

Europeiska samarbetsprojekt 2018

18.9.2017

18.1.2018

7/2018

5–12/2018

Samarbetsprojekt relaterade till Europaåret för kulturarv 2018 18.9.2017 22.11.2017 4-6/2018 1-9 / 2018