Kreativa Europa, delprogrammet Kultur: Ansökningsdatum

År 2019

Stödform
Utlysning
Sista ansökningdatum Beslut
Projektet kan påbörjas
Översättning och spridning av europeisk skönlitteratur 2019 (två-åriga projekt)4/2019
4.6.201909/2019
01-03/2020
Europeiska samarbetsprojekt 2020 hösten 2019 hösten 2019 eller början av år 2020 våren/sommaren 2020 hösten 2020