Kreativa Europa: Ansökningsdatum

Aktuella ansökningdatum inom Kreativa Europa Kultur delprogrammet 2017

Stödform

Utlysning

Sista ansökningdatum

Beslut

Projektet kan påbörjas

Översättning och spridning av europeisk skönlitteratur 2017

12.6.2017

25.7.2017

10/2017

1-3 / 2018

Europeiska plattformar (fyraåriga) 2/2017 6.4.2017 8/2017 4-12 / 2017

Europeiska samarbetsprojekt (2-4 år)

18.9.2017

18.1.2018

6/2018
(estimat)

5–12/2018

Samarbetsprojekt relaterade till Europaåret för kulturarv 2018
18.9.2017 22.11.2017 4-6/2018 1-9 / 2018

Översättning och spridning av europeisk skönlitteratur 2018
(två-åriga & fleråriga)

12/2017
(estimat)

3-5/2018
(estimat)

7/2018
(estimat)

9–12/2018
(estimat)