kulttuuripääkaupungit
Bild: Europeiska komissionen

Europeiska kulturhuvudstäder

Europeiska kulturhuvudstäderna (European Capitals of Culture, ECOC) hör till de mest synliga formerna för kulturstöd inom Europeiska unionen. Kulturhuvudstäder har utsetts sedan 1985 och de finansieras numera ur programmet Kreativa Europa.

Genom evenemanget vill man understryka den kulturella mångfalden i Europa och öka kulturutbytet i Europa.

Från och med 2009 har man årligen utsett två städer till europeiska kulturhuvudstäder. För de valda städerna är evenemanget ett omfattande projekt som förenar stadens förvaltning, intressegrupper, det kulturella fältet samt offentliga och privata finansiärer.

För många städer har det haft bestående effekter på bland annat kulturen, turismen, samarbetet och stadsbilden.

Europeiska kulturhuvudstäder åren 2007–2019

2007: Sibiu (Rumänien) och Luxemburg
2008:
Liverpool (Storbritannien) och Stavanger (Norge)
2009:
Linz (Österrike) och Vilnius (Litauen)
2010:
Essen (Tyskland), Pécs (Ungern) och Istanbul (Turkiet)
2011:
Tallinn(Estland) och Åbo (Finland)
2012:
Guimarães (Portugal) och Maribor (Slovenien)
2013:
Marseille (Frankrike) och Košice (Slovakien)
2014:
Umeå(Sverige) och Riga (Lettland)
2015:
Mons (Belgien) och Plzeň (Tjeckien)
2016:
Donostia-San Sebastián (Spaniena) och Wrocław (Polen)
2017:
Aarhus (Danmark) och Pafos (Cypern)
2018:
Leeuwarden (Nederländerna) och Valletta (Malta)
2019:
Matera (Italien) och Plovdiv (Bulgarien)
2020: Rijeka (Kroatia) ja Galway (Irland)

Kulturhuvudstädernas historia

Valet av Europas kulturhuvudstäder bygger på artikel 151 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Beteckningen kulturhuvudstad var ursprungligen avsedd att användas åren 1985–2004.

År 1999 beslöts det att man skulle fortsätta med att välja kulturhuvudstäder fram till slutet av 2019, eftersom projektet hade visat sig vara så populärt.

I och med EU:s östutvidgning ändrade man beslutet år 2005. Från och med 2009 har två städer valts till kulturhuvudstad årligen: en i en gammal medlemsstat och en i en ny medlemsstat.