Harpa_2

Konsert- och konferenscentret Harpa i Reykjavik vann huvudpriset
för samtida arkitektur 2013. Bild: Nic Lehoux

Europeiska priser

EU finansierar 6 europeiska priser ur programmet Kreativa Europa. Syftet med dem är att ge europeisk kultur större synlighet.

ARKITEKTUR
EU:s Mies van der Rohe-pris för samtida arkitektur delas ut vartannat år till en byggnad som representerar europeisk arkitektur av hög kvalitet. Fundació Mies van der Rohe i Barcelona ansvarar för anordnandet av pristävlingen. Priset har delats ut sedan år 2001.

Young Talent Architecture Award är ett arkitekturpris för nyutexaminerade arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare och delas ut vartannat år.

FILM
EU:s MEDIA-pris beviljas årligen till det bästa filmprojektet som har ansökt utvecklingsstöd inom Kreativa Europa-programmets delprogram Media och som väntas bli en kassasuccé. Det kan vara en spel-, animations- eller dokumentärfilm som är gjord för biografdistribution. Priset delas ut på filmfestivalen i Cannes i maj.

LITTERATUR
EU:s litteraturpris (EUPL) tilldelas årligen begåvade nutidsförfattare i 11 eller 12 länder. För utdelningen av priset och tillsättningen av nationella jurygrupper ansvarar ett konsortium som består av Europeiska förläggarföreningen, Europeiska bokhandlarföreningen och Europeiska författarförbundet. Priset delades ut för första gången år 2009.

KULTURARV Europa Nostra-priset delas ut årligen till objekt, projekt eller personer som är av betydelse för bevarandet av kulturarvet i Europa. Organisationen Europa Nostra har ansvarat för anordnandet av pristävlingen sedan 2002.

POPULÄRMUSIK
Populärmusikpriset Music Moves Europe Talent Awards (tidigare European Border Breakers Awards, EBBA) utdelas årligen till 10 musiker eller musikgrupper från EU-länder. De prisbelönta har lyckats slå igenom med sitt debutalbum utanför hemlandet på den europeiska musikmarknaden. Priset har delats ut sedan år 2004.