Annanstans på nätet

YTAA-prisets webbplats


ytaa

Arkitektur: Young Talent Architecture Award

Young Talent Architecture Award är ett arkitekturpris inom EU-programmet Kreativa Europa instiftat 2016 för nyutexaminerade arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare.

En central roll i tävlingen Young Talent Architecture Award innehas av läroinrättningarna som utbildar arkitekter. För att kunna delta i tävlingen måste högskolorna och läroinrättningarna först registrera sig som deltagare i tävlingen. Därefter kan skolorna anmäla sina nyutexaminerade studerandes slutarbeten till tävlingen.

Pris

De tre bästa bidragen belönas med ett pris på 5 000 euro och vinnarna får möjlighet att nätverka med arkitekter och arkitekturkritiker som mottagit Mies van der Rohe-priset.

Tävlingen arrangeras av Fundació Mies van der Rohe som även ansvarar för att arrangera EU:s pristävling för samtidsarkitektur.

Priset finansieras ur EU-programmet Kreativa Europa och det sponsras av World Architects och Vectorworks.