Yassine Khaled: Monitor Man, Urban Heat, Bild: Tani Simberg
Yassine Khaled: Monitor Man, Urban Heat, Bild:Tani Simberg

Kreativa Europa

Kreativa Europa (2014–2020) stöder europeiskt samarbete inom den audiovisuella sektorn och de kulturella och kreativa sektorerna. Här presenteras stödformerna inom delprogrammet Kultur och programmets gemensamma finansieringsformer.

Igenom delprogrammet Kulturs årliga ansökningsfrister beviljas det stöd till europeiska samarbetsprojekt, skönlitterära översättningsprojekt, europeiska nätverk och europeiska plattformar.

Programmets kärna utgörs av europeiska samarbetsprojekt. Under åren 2014 - 2017 är 290 projekt blivit beviljat stöd via delprogrammet Kultur, varav 38 projekt realiseras med finska partners.