Contemporary_TurkuAMK

Contemporary Self-Portraits (2012-2014), Åbo yrkeshögskola, Konstakademin.

Resultat och erfarenheter

Resultat

Resultaten från alla ansökningsomgångar inom programmet Kreativa Europa (20142020) finns på genomförandeorganet EACEA:s webbplats.

Resultaten från programmet Kultur (2007–2013), som föregick programmet Kreativa Europa, finns också EACEA:s webbplats.

Statistik

Finansiering beviljats ur Kreativa Europas delprogrammet Kultur 2014-2015 (pdf)

Finansering beviljats ur programmet Kultur 2007-2013 (pdf)

Publikationer

Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter – erfarenheter av europeiskt kultursamarbete (CIMO, 2010)

Yhteistyötä, uusia näköaloja ja näkyvyyttä. Suomi EU:n Kulttuuri-ohjelmassa 2007-2013 (CIMO, 2013) (på finska)

Utredningar

Kartläggning av andelen egenfinansiering i projekt med bidrag från EU-programmet Kultur (pdf)

Faktaa Express 4/2013: Kokemuksia EU:n Kulttuuri-ohjelmasta (CIMO, 2013) (på finska)

Kommentarer från projekt

"Tutustu hankkeeseen!" är en artikelserie på finska där vi intervjuar finländska projektarrangörer om deras erfarenheter av europeiskt projektsamarbete.

Tutustu hankkeeseen!-intervjuer