Tidigare programperioder

Programmet Kultur

EU-programmet Kultur (Culture Programme) stödde europeiskt kultursamarbete åren 2007–2013. Finansieringen beviljades genom årliga ansökningsomgångar i form av projektstöd och verksamhetsbidrag.

Programmet stödde

 • europeiska samarbetsprojekt inom kultursektorn
 • översättning av europeisk skönlitteratur
 • kulturorganisationer med verksamhet i hela Europa
 • europeiska kulturfestivaler (2011–2013)
 • projekt för analys av kulturpolitik (2011–2013)

Dessutom finansierades EU:s priser inom kultursektorn och Europas kulturhuvudstäder genom programmet Kultur.

Finländare deltog i över 120 projekt:

 • som ansvariga huvudarrangörer 13 gånger
 • som medarrangörer 76 gånger
 • stöd till litteraturöversättning beviljades till förlag 33 gånger

Projekt med finländska deltagare fick under programperioden ett totalt bidrag på över 45 miljoner euro.

Under programperioden ansvarade Kulturkontaktkontoret vidCIMO (Cultural Contact Point) för programinformation och rådgivning åt sökande i Finland.

Programmet Kultur 2000

EU:s första ramprogram för kultursektorn hette Kultur 2000 (Culture 2000; 2000–2006).

Programmet beviljade finansiering för kulturprojekt som genomfördes i form av europeiskt samarbete inom följande områden:

 • visuell konst
 • scenkonst
 • kulturarv
 • litteratur

Över 150 projekt hade deltagare från Finland:

 • som ansvariga huvudarrangörer 46 gånger
 • som medarrangörer 111 gånger

Utöver samarbetsprojekten fick förlag finansiering för litterära översättningsprojekt.

Projekt med finländska deltagare fick under hela programperioden bidrag uppgående till totalt över 34 miljoner euro.

CIMO var programmets kontaktpunkt i Finland och informerade om programmet och gav råd till sökande.