Green Man 2014 (c) Polly Thomas_web

Green Man Festival är en del av European Talent Exchange Programme, Bild: Polly Thomas

Stöd till europeiska plattformar

(Support to European Platform Projects)

Europeiska plattformar stöder utvecklingen av unga begåvningar, främjar mobilitet och spridning av konstverk. Verksamheten har en bred och långsiktig inverkan.

Ansökningskriterier

  • en koordinator och minst 10 medlemmar från 10 länder
  • 3 ansökningsomgångar under programperioden
  • stödet är högst 500 000 €/år
  • stödet utgör högst 80 % av den totala budgeten

Vilken typ av projekt beviljas bidrag?

En europeisk plattform är en sammanslutning av samarbetande organisationer som sammanför aktörer inom sektorn, främjar planering av europeiska program och konstnärers synlighet samt breddar publikunderlagen inom sektorn.

Stöd beviljas till bland annat samordning, övervakning, främjande och utvärdering av plattformens verksamhet.

Stöd kan även ansökas för tillhandahållande av ekonomiskt bidrag till plattformens medlemmar och till dess gemensamma verksamhet (bl.a. verk- och konstnärsutbyte, publikarbete och nätverksbildning).

Stöd beviljas endast till ett begränsat antal plattformar. Avsikten är alltså inte att stödja flera plattformar inom samma sektor.

Stödet kan ansökas på våren 2014 och 2015 och på våren 2017.

Inom var och en av de tre ansökningsomgångarna beviljas stöd till cirka 10 plattformar.