Till sökande

Vem kan ansöka?

Projektstöd för plattformar kan ansökas av organisationer, föreningar och företag inom den kulturella, kreativa och audiovisuella sektorn i de länder som deltar i programmet Kreativa Europa.

Bidragsberättigade plattformar har minst 10 medlemmar från 10 programländer. 5 medlemsorganisationer måste dock komma från EU-medlemsländer eller EFTA-länder Island och Norge.

Kraven på medlemmar är att de har i uppgift att presentera och främja europeiska aktörer och konstnärer inom kreativa sektorer.

Plattformen kan även ha organisationer inom den audiovisuella sektorn som medlemmar. De får dock inte utgöra majoritet inom plattformen och plattformens verksamhet och mål ska hänföra sig till andra kulturella och kreativa sektorer.

Varje ansökningsomgång beviljas stöd till endast cirka 10 plattformar. Därför måste plattformarna vara tillräckligt stora och betydande och representativa för sin sektor på europeisk nivå.

Mål och prioriteringar

Stödets mål är att
• stödja utvecklingen av nya begåvningar samt främja internationell mobilitet och spridning av verk.
• bidra till att göra aktörer inom sektorn bättre kända och mer synliga med hjälp av kommunikation och en kvalitetsmärkningsstrategi.

Prioriteringar:
• Mobilitet och synlighet för unga och mindre kända europeiska konstnärer
Synlighet i hela Europa för den konstnärliga verksamheten samt samproduktioner, turnéer, evenemang och festivaler
• Ändamålsenlig kommunikation ochmärkningsstrategi
Publikarbete
Den europeiska kulturens synlighet

Bedömningskriterier

(max. poängtal 100)
Relevans: konceptets samband med programmets mål och prioriteringar (25 p)
Kvalitet på innehåll och verksamhet: projektets praktiska genomförande (20 p)
Kommunikation och informationsspridning: skapande av en märkningsstrategi och kommunikation om den (30 p)
Plattformens kvalitet: kvaliteten hos relationen mellan samordnaren och plattformens medlemmar (25 p)