Lärarbesökssamarbete (Brasilien)

CIMO beviljar stipendier till finländska högskolor förinledande av undervisningssamarbete med Brasilien. Finländska högskolelärare på alla utbildningsområden kan ansöka om stipendiet antingen

  • för att genomföra lärarbesök till Brasilien eller
  • för att bjuda in en person på lärarbesök till Finland från Brasilien.

Stipendiet är avsett för resekostnader mellan länderna samt för boende och levnadskostnader. Stipendiets storlek är högst 2 200 €.

Vid beslutet om finansiering betonas samarbetseffekterna samt helhetsplanen för utvecklandet av undervisningen och annan gemensam verksamhet mellan den finländska och den brasilianska högskolan.

OBS! Nya stipendier beviljas ej. Programmet har slutit.

Mer information

Marjaana Kopperi