Leonardo da Vinci – Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för yrkesutbildning

Obs! All information på denna sida gäller det gamla LLP-programmet som slutade den 31.12.2013.

Programmet Leonardo da Vinci stödjer projekt med målet att utveckla yrkesutbildningen och det europeiska samarbetet.

Vem kan ansöka?

Alla organisationer som är verksamma inom yrkesutbildningen kan delta i Leonardo-programmet.

Enskilda personer kan inte ansöka om finansiering direkt ur programmet, utan bidrag ansöka alltid via en organisation. Exempelvis inom mobilitetsprojekten ansöker studenterna stipendium via sin egen läroinrättning.

Stöd för individuell mobilitet och långvariga projekt

Tabellen nedan visar alla delområden inom programmet Leonardo. Närmare information finns på sidorna för respektive delområde, som man kommer till från menyn till vänster.

Delområde

Vad?

Mobilitetsprojekt

Bidrag för student- och praktikantutbyte, perioder av inlärning i arbetet utomlands och expertutbyten.

Partnerskapsprojekt

Bidrag för nätverksbildning, kollegialt lärande samt mobilitet bland utbildningsproffs och/eller studerande

Överföring av innovationer

Bidrag för utveckling av yrkesutbildningen genom att utnyttja och bearbeta produkter eller modeller utvecklade inom tidigare projekt, t.ex. studiematerial, pedagogiska metoder samt lärarnas eller arbetshandledarnas färdigheter.

Utveckling av innovationer och god praxis

Bidrag för projekt som utvecklar system inom yrkesutbildningen genom att skapa nya verksamhetssätt.

Tematiska nätverk

Bidrag för bildande av nätverk för experter och organisationer inom yrkesutbildningen.

Kompletterande åtgärder

Bidrag för informationsverksamhet och spridning av resultat från tidigare genomförda projekt.

Förberedande besök

Stipendier för förberedelse av nya Leonardo-projekt och kontaktseminarier.

Länderna som deltar i programmet

  • EU-länderna
  • Norge, Island och Liechtenstein
  • Turkiet
  • Schweiz och Kroatien från och med 2011

Programmets centrala mål

  • Utveckla verksamhetssätten inom yrkesutbildningen och överföra dem från ett land till ett annat.
  • Främja samarbete mellan organisationer inom yrkesutbildningen i Europa.
  • Öka antalet internationella utbytesperioder och förbättra deras kvalitet.
  • Öka genomsynligheten hos och erkännandet av examina och behörigheter.
  • Öka studierna i främmande språk samt utveckla innehåll, undervisningsmetoder och verksamhetssätt som utnyttjar informations- och kommunikationsteknik.