Förberedande besök och kontaktseminarier

Organisationer inom vuxenutbildningen som planerar ett nytt Leonardo-projekt* kan ansöka om bidrag för förberedande besök (preparatory visit, PV). Bidrag beviljas för rese- och uppehållskostnader.

Bidrag för förberedande besök kan beviljas för

1) Projektplaneringsmöte vid en blivande utländsk partnerorganisation

 • Partnerna är redan klara
 • Besöket pågår i 1–5 dagar (medräknat resdagarna)
 • Bidraget uppgår i genomsnitt till 1 000 euro.

2) Deltagande i kontaktseminarium

 • Målet är att starta förberedelser för ett nytt Leonardo-projekt*
 • Möjlighet att träffa kolleger, bilda nätverk eller hitta nya projektparter
 • Fokuserar på ett visst ämne eller en viss projekttyp
 • Bidrag för resekostnader och seminariets deltagaravgift (som oftast inkluderar logi)
 • Passar för nya aktörer

Under ett förberedande besök eller kontaktseminarium kan deltagarna

 • hitta partner som är intresserade av samma tema och/eller lära känna blivande projektpartner bättre
 • tillsammans definiera projektets mål och arbetssätt
 • avtala om uppgifter och ansvarsområden
 • tillsammans bearbeta projektansökan och arbetsplanen.

*Leonardo-projektet som planeras kan vara ett mobilitetsprojekt, partnerskapsprojekt, projekt för överföring av innovation, projekt för utveckling av innovationer, ett tematiskt nätverk eller en kompletterande åtgärd.