Kompletterande åtgärder

Bidraget för kompletterande åtgärder (Leonardo da Vinci Accompanying measures) är avsett för att informera om resultaten och sprida god praxis från tidigare genomförda Leonardo-projekt. Exempel på kompletterande åtgärder är

  • tematiska seminarier
  • publicering av projektsammanfattningar
  • informations- och kommunikationsåtgärder för att presentera programmets resultat
  • spridning av resultat och stöd av implementering

Syftet är att samla och sammanföra samt informera om och sprida resultat från flera projekt kring ett gemensamt tema eller ämnesområde.