Kontakta oss

Närmare information om Leonardo-programmet

E-post: leonardo(at)cimo.fi

Enheten för yrkesutbildning

Enhetschef

Projektkoordinatorer

Ekonomikoordinator

Mobilitetsprojekt

Partnerskapsprojekt

Sector Skills Alliances

E-postlistan Cami

Via e-postlistan Cami förmedlar CIMO aktuell information om möjligheterna till internationalisering av yrkesutbildningen. Cami-listan är även avsedd att sprida information om yrkesutbildning överlag och att fungera som verktyg i kontakten mellan dem som jobbar med internationella ärenden på yrkesläröanstalter.

Att prenumerera och avbeställa e-postlistan samt ändring av egna uppgifter

Anmälningsblankett för Cami-listan

Om du redan är medlem av e-postlistan, kan du ändra dina kontaktuppgifter eller avbeställa listan på anmälningssidan i punkten ”Cami Listalle Liittyneet” (Cami Subscribers). Du kan även göra så att du tillfälligt inte får någon post från listan när du t. ex. är ledig.

Att skicka meddelanden till Cami-listan

Endast Cami-listans medlemmar kan skicka meddelanden direkt till listan på adressen cami(at)lists.cimo.fi. Om du inte är medlem av listan, men vill skicka ett meddelande till den, så kan skicka ditt meddelande till adressen leonardo(at)cimo.fi och CIMOs personal skickar sen det vidare till listan. Skriv då tydligt i meddelandets början, att du vill få meddelandet skickat till Cami-listan.