Resultat

Resultat från ansökningsomgången 2013

Ansökan 2013

Ansökningar

Godkända projekt

Procentandel som godkändes-%

Beviljade stipendier

Grundläggande yrkesutbildning (IVT)

49

32

65 %

1864

Personer på arbetsmarknaden (PLM)

5

4

80 %

119

Experter inom yrkesutbildningen (VETPRO)

29

22

76 %

562

Totalt

83

58

70 %

2545

Förteckning av godkända mobilitetsprojekt i ansökningsomgången 2013 (pdf)

Resultat från ansökningsomgången 2012

Ansökan 2012

Ansökningar

Godkända projekt

Procentandel som godkändes-%

Beviljade stipendier

Grundläggande yrkesutbildning (IVT)

58

38

65,5 %

1889

Personer på arbetsmarknaden (PLM)

5

5

100 %

103

Experter inom yrkesutbildningen (VETPRO)

36

26

72 %

506

Totalt

99

69

69 %

2498

Förteckning av godkända mobilitetsprojekt i ansökningsomgången 2012 (pdf)

Resultat från ansökningsomgången 2011

Ansökan 2011

Ansökningar

Godkända projekt

Procentandel som godkändes-%

Beviljade stipendier

Grundläggande yrkesutbildning (IVT)

63

31

49 %

1474

Personer på arbetsmarknaden (PLM)

4

4

100 %

99

Experter inom yrkesutbildningen (VETPRO)

26

18

69 %

375

Totalt

93

53

57 %

1948

Av vilka certifikatansökningar

7

1

14 %

Förteckning av godkända mobilitetsprojekt i ansökningsomgången 2011 (pdf)

Resultat från ansökningsomgången 2010

Ansökan 2010

Ansökningar

Godkända projekt

Procentandel som godkändes-%

Beviljade stipendier

Grundläggande yrkesutbildning (IVT)

60

37

62 %

1394

Personer på arbetsmarknaden (PLM)

2

2

100 %

30

Experter inom yrkesutbildningen (VETPRO)

32

24

75 %

414

Totalt

94

63

67 %

1838

Av vilka certifikatansökningar

11

5

45 %

Förteckning av godkända mobilitetsprojekt i ansökningsomgången 2010 (pdf)

Resultat från ansökningsomgången 2009

Ansökan 2009

Ansökningar

Godkända projekt

Procentandel som godkändes-% Beviljade stipendier

Grundläggande yrkesutbildning (IVT)

53

29

55 %

1162

Personer på arbetsmarknaden (PLM)

4

4

100 %

80
Experter inom yrkesutbildningen (VETPRO)

31

20

65 %

393

Totalt

88

53

60 %

1635

Av vilka certifikatansökningar

19

7

35 %

De beviljade stipendierna uppgick till sammanlagt cirka 1,91 miljoner euro och de fördelas på 1 635 personer.

Förteckning av godkända mobilitetsprojekt i ansökningsomgången 2009 (pdf)