Till deltagare

På den här sidan finns anvisningar och blanketter som mobilitetsprojektens samordnare behöver i projektets olika steg. Numreringen vid filerna syftar på bilagorna i finansieringsavtalet. Observera att vissa filer bara gäller för vissa projektår.

Mobility Tool webbplatform

Varje mobilitetsprojekt rapporterar via Mobility Tool -platformen. För att logga in i Mobility Tool behövs ett ECAS-konto. Dokumentet "ECAS User Manual" innehåller information om registreging och hur man erhåller användaridentification och lösenord.

Mobility Tool Guide for Beneficiaries

Websida för Mobility Tool (Välj "External" som Domain i meny)

Mobility Tool -helpdesk i CIMO: mobtool-ldv(at)cimo.fi

Bilagor till Leonardo-mobilitetsprojektens finansieringsavtal

Blanketter för mellan- och slutrapporterna (bilaga II)

Mobilitetsprojekt som är godkända år 2011 och framåt fyller in slutrapport via Mobility Tool -platformen.

Blanketter för förmångstagare:

Avtalsmodeller för utlandsperioderna (bilaga III)

Rapportmodell för stipendiemottagare (bilaga IV)

Blanketter för deltagare:

Obs! Blanketter är exemplar och kan inte användas för raporttering.

Quality Commitment Training Placements (bilaga V)

Stipendietabell (bilaga VI)

Mobilitetsplan (bilaga VIII)

Guide för mobilitetsprojektets samordnare (bilaga IX)

Logotyper