Partnerskapsprojekt

Partnerskapsprojekten (Partnerships, PA) är småskaliga samarbetsprojekt. De ger aktörer inom yrkesutbildningen möjlighet att bekanta sig med yrkesutbildningen i andra europeiska länder, jämföra praxis och utveckla sin egen verksamhet.

Partnerskapsprojekten är en blandning av mobilitets- och utvecklingsprojekt. De omfattar ett visst antal utlandsperioder för studerande och/eller lärare (4–24 resor) samt utvecklingsverksamhet i liten skala. Projektet utmynnar i ett konkret resultat, som kan vara exempelvis en kartläggning, webbplats, verksamhetsmodell, utbildningsmetod, ett seminarium eller en guide. Såväl studerande som lärare kan delta i utlandsperioder inom samma projekt

Vem kan ansöka?
 • Alla organisationer med verksamhet på yrkesutbildningens grund-, vuxen- eller fortbildningsnivå
Partnergrupp
 • Minst 3 organisationer från 3 programländer
Projektets längd
 • 2 år
Leonardo-bidrag
 • Projektets partnerorganisationer ansöker om finansiering från sitt eget land.
 • Bidragsbeloppen varierar mellan de olika länderna.
 • Finansiering beviljas utgående från antal utlandsperioder, dvs. besök (6 000 – 20 000 €).
 • Om projektet har deltagare, som behöver tilläggstöd på grund av särskilda behov, beaktas detta vid beviljande av bidrag. Särskilda stöd skall motiveras i detalj på ansökningsblanketten. Behovet kan också meddelas senare, i vilket fall man gör en avtalsändring.
Ansökningsomgångens prioriteringar
 • Ansökningsomgångens prioriteringar publiceras i den årliga inbjudan att lämna förslag (call for proposals) Partnerskapsprojekten har även nationella prioriteringar.
Ansökningstid
 • Årligen, i regel i februari (21.2.2012)
Ansöknings- och urvalsprocess
 • CIMO fattar beslut om ansökningarna utifrån evalueringar gjorda av externa bedömare
 • Besluten meddelas på sommaren
 • Projekten startar i början av augusti