Resultat

Resultat från ansökningsomgången 2013

Ansökningarna inlämnades i februari 2013. Beslut om godkända projekt fattades i slutet av juni 2013.

Ansökan 2013

Ansökningar

Godkända

Procentandel som godkändes -%

Projekt samordnade av finsk organisation

17

7

41 %

Projekt med finsk(a) partner

89

32

31 %

Totalt

106

39

37 %

Totalt beviljades 593 000 euro i stipendier för 540 mobilitetsperioder inom partnerskapsprojekt.

Resultat från ansökningsomgången 2012

Ansökningarna inlämnades i februari 2012. Beslut om godkända projekt fattades i slutet av juni 2012.

Ansökan 2012

Ansökningar

Godkända

Procentandel som godkändes -%

Projekt samordnade av finsk organisation

14

9

64 %

Projekt finsk(a) partner

77

27

35 %

Totalt

91

36

40 %

Totalt beviljades 554 000 euro i stipendier för 520 mobilitetsperioder inom partnerskapsprojekt.

Resultat från ansökningsomgången 2011

Ansökningarna inlämnades i februari 2011. Beslut om godkända projekt fattades på sommaren 2011.

Ansökan 2011

Ansökningar

Godkända

Procentandel som godkändes -%

Projekt samordnade av finsk organisation

13

4

31 %

Projekt med finsk(a) partner

67

20

30 %

Totalt

80

24

30 %

Totalt beviljades 402 000 euro i stipendier för 408 mobilitetsperioder inom partnerskapsprojekt.

Resultat från ansökningsomgången 2010

Ansökningarna inlämnades i februari 2010. Beslut om godkända projekt fattades på sommaren 2010.

Ansökan 2010

Ansökningar

Godkända

Procentandel som godkändes -%

Projekt samordnade av finsk organisation

10

3

30 %

Projekt med finsk(a) partner

74

23

31 %

Totalt

84

26

31 %

Totalt beviljades 432 000 euro i stipendier för 404 mobilitetsperioder inom partnerskapsprojekt.

Resultat från ansökningsomgången 2009

Ansökningarna inlämnades i februari 2009. Beslut om godkända projekt fattades på sommaren 2009.

Ansökan 2009

Ansökningar

Godkända

Procentandel som godkändes -%

Projekt samordnade av finsk organisation

11

3

37 %

Projekt med finsk(a) partner

66

36

55 %

Totalt

77

39

51 %

Totalt beviljades 612 000 euro i stipendier för 531 mobilitetsperioder inom partnerskapsprojekt.