Till deltagare

Redskap för partnerskapsprojektens samordnare

På den här sidan finns stödmaterial, som guider, anvisningar, avtalsmodeller och rapporteringsblanketter, avsedda för godkända partnerskapsprojekt. Observera att vissa filer bara gäller för vissa projektår.

Mötesprotokoll och deltagarintyg

Partnerskapsprojekten måste rapportera namnen på personer som deltagit i projektmötena. Vi rekommenderar att projekten skriver mötesprotokoll med deltagarnas namn och underteckningar. Detta mötesprotokoll kan även användas som intyg över deltagande. Ett annat alternativ är att skriva ut ett separat deltagarintyg för varje deltagare, exempelvis åt studerande.

Rapportering

Partnerskapsprojekten rapporterar sin verksamhet till CIMO i två steg.

  1. Efter halva projekttiden gör alla partner och samordnaren en mellanrapport och skickar den till sitt lands nationella kontor.
  2. Efter projektets slut görs en slutrapport som består av del A och del B. Projektets samordnare fyller i del A av slutrapporten för hela projektet. Varje partner fyller i en separat delB av slutrapporten.

Rapporteringstider

Projekt godkända 2013

Sista inlämningsdag

Rapporteringsblankett

Mellanrapport

30.6.2014

Blankett för mellanrapporten 2013 (docx)


Instruktioner för ifyllnad av mellanrapporten (pdf)

Slutrapport och EST-databasen

30.9.2015

Blanketten för slutrapporten är en pdf-blankett vars länk skickas till kontaktpersonerna för projekten.
Slutraporttens modell (pdf)

Instruktioner för ifyllnad av rapporten (pdf)

För att logga in i blanketten behövs ett ECAS-konto. Dokumentet "ECAS User Manual" innehåller information om registrering och hur man erhåller användaridentifikation och lösenord.

ECAS User Manual (pdf)

EST-tietokannan täyttöohje: "Guide to EST data input for beneficiaries" (pdf)

EST-databasen

Logotyper och information om projektet

Enligt villkoren i finansieringsavtalet ska logotyperna för EU:s Program för livslångt lärande användas i allt material om projektet.