Projekt för överföring av innovationer

Målet med projekten för överföring av innovationer (Transfer of Innovation, TOI) är att utveckla yrkesutbildningen genom att sprida god praxis mellan olika länder.

Överföring kan innebära exempelvis att anpassa och tillämpa produkter, modeller eller processer producerade inom tidigare projekt till nya områden, målgrupper eller målländer. Projekten för överföring av innovationer är tvååriga utvecklingsprojekt.

Med hjälp av projekt för överföring av innovationer kan man till exempel utveckla den egna läroinrättningens eller det egna ämnets

 • praxis för inlärning i arbetet
 • studiematerial
 • pedagogiska metoder
 • lärarnas och arbetsplatshandledarnas färdigheter.

Vem kan ansöka?
 • Alla organisationer med verksamhet på yrkesutbildningens grund-, vuxen- eller fortbildningsnivå
Partnergrupp
 • Minst tre partnerorganisatioenr från tre programländer
Projektets längd
 • 2 år
Leonardo-bidrag
 • Högst 75 % av projektets hela budget
 • Högst 150 000 €/år, i Finland är den högsta nationella rekommendationen 100 000 €/år
Ansökningsomgångens prioriteringar
 • Ansökningsomgångens prioriteringar publiceras i den årliga inbjudan att lämna förslag (call for proposals)
Ansökningstid
 • Årligen, i regel i februari (2.2.2012)
Ansöknings- och urvalsprocess
 • CIMO fattar beslut om ansökningarna utifrån evalueringar gjorda av externa bedömare
 • Besluten meddelas på sommaren
 • Projekten startar i början av oktober