Resultat

Uppgifter om projekt för överföring av innovationer som fått finansiering

Ansökningsomgången år 2013

Det inlämnades totalt 20 ansökningar för projekt för överföring av innovationer i Finland och av dessa godkändes 7 projekt. Projekten beviljades finansiering på sammanlagt cirka 1,42 miljoner euro.

Beskrivningar av projekt för överföring av innovationer godkända 2013 (pdf)

Ansökningsomgången år 2012

Det inlämnades totalt 18 ansökningar för projekt för överföring av innovationer i Finland och av dessa godkändes 7 projekt. Projekten beviljades finansiering på sammanlagt cirka 1,26 miljoner euro.

Beskrivningar av projekt för överföring av innovationer godkända 2012 (pdf)

Ansökningsomgången år 2011

Det inlämnades totalt 12 ansökningar för projekt för överföring av innovationer i Finland och av dessa godkändes 6 projekt. Projekten beviljades finansiering på sammanlagt cirka 1,12 miljoner euro.

Beskrivningar av projekt för överföring av innovationer godkända 2011 (pdf)

Ansökningsomgången år 2010

Det inlämnades totalt 12 ansökningar för projekt för överföring av innovationer i Finland och av dessa godkändes 7 projekt. Projekten beviljades finansiering på sammanlagt cirka 1,31 miljoner euro.

Beskrivningar av projekt för överföring av innovationer godkända 2010 (pdf)

Prioriteringar 2010Godkända projekt

1. Öppenhet och erkännande av kompetens och kvalifikationer

1

2. Förbättra kvaliteten på yrkesutbildningssystemen och göra dem mer attraktiva

2

3. Utveckla yrkesfärdigheter med tanke på arbetsmarknadens behov – Nya färdigheter för nya arbetstillfällen

2

4. Kunskaps- och kompetensutveckling för lärare, utbildare och handledare inom den yrkesinriktade utbildningen

2

Totalt

7

Ansökningsomgången år 2009

Det inlämnades totalt 14 ansökningar för projekt för överföring av innovationer i Finland och av dessa godkändes 7 projekt. Projekten beviljades finansiering på sammanlagt cirka 1,45 miljoner euro.

Beskrivningar av projekt för överföring av innovationer godkända 2009 (pdf)

Prioriteringar 2009Godkända projekt

1. Erkännande av kunskaper och examina

1

2. Utvecklande av kvaliteten och attraktionskraften hos yrkesutbildning

2

3. Lärarnas och utbildarnas kunskaper

2

4. Utvecklande av yrkeskunskaper för arbetsmarknadens behov

2

5. Förbättring av kunskapsnivån hos grupper som riskerar marginaliseras

0

Totalt

7

Ansökningsomgången år 2008

Under ansökningsomgången 2008 inlämnades totalt 19 ansökningar för projekt för överföring av innovationer i Finland och av dessa godkändes 9 projekt. Projekten beviljades finansiering på sammanlagt cirka 1,53 miljoner euro.

Beskrivningar av projekt för överföring av innovationer godkända 2008 (pdf)

Prioriteringar 2008Godkända projekt
1. Utvecklande av kunskaper och behörighet bland lärare, utbildare och studiehandledare inom yrkesutbildningen

3

2. Förbättring av kvaliteten hos system och praxis inom yrkesutbildningen

2

3. Fortbildning av vuxna på arbetsmarknaden

1

4. Förbättring av kunskapsnivån hos riskgrupper

1

5. Utvecklande av lärandemiljöer

2

Totalt

9

Ansökningsomgången år 2007

I Finland inlämnade 19 projektansökningar för överföring av innovationer. 10 projekt beviljades finansiering på sammanlagt cirka 1,48 miljoner euro.

Beskrivningar av projekt för överföring av innovationer godkända 2007 (pdf)

Prioriteringar 2007Godkända projekt

1. Utvecklande av kvaliteten hos yrkesutbildningen

4

2. Lärares och utbildares fortbildning och utbildningsbehov

0

3. Nya e-lärandeinnehåll

4

4. Överföring av studieprestationer (ECVET)

1

5. Erkännande av icke-formellt och informellt lärande

1

Totalt

10