Leonardo-tuotekortit


Leonardo-produktkort

Det har publiceratsLeonardo- produktkort har pubclicerats över angående Leonardo-utvecklingsprojekten som startade slutfördes 2004–2009. Avsikten med produktkorten är att göra projektens arbete synligt och främja användningen av slutprodukterna.

På korten presenteras produkterna och deras målgrupper och dessutom ingår basuppgifter om projekten. Korten ger också information om var produkterna finns tillgängliga och hur man beställer dem (webbmiljö, trycksak, CD-rom osv.).

Yrittäjäopintoja virtuaalisesti
- material för hotell-, restaurang- och turismbranschens företagarutbildning

Tunnista osaaminen!
- redskap för vuxenutbildare för igenkänning och utvärdering av kunnande

Vaihtoehtoja mielenterveyspotilaan kohtaamiseen
- webkurs inom psykiatrisk vård

Opas sukupuolitietoiseen opetukseen ja ohjaukseen
- arbetssätt och pedagogiska metoder för könsmedveten utbildning och handledning inom yrkesutbildningen

Opi työelämän saksaa kännykän välityksellä
- ny metod för mobil språkinlärning

Ready-Study-Go!
– studiematerial inom språk och kultur för hotell-, restaurang- och bageribranscherna

Oppia ja ohjausta työssäoppimiseen ulkomailla
– för studerande, lärare och arbetsplatshandledare inom social- och hälsovård

Laatua lasten sijaishuoltoon
– utbildningsmaterial för anställda inom barnskyddet

Työelämalähtöisiä kielitaitoprofiileja
– redskap för språkundervisning inom yrkesutbildningen

Luovasti verkossa
– lärandemiljö på webben för elever och lärare inom hantverk på andra stadiet

Englantia verkon välityksellä
– studiematerial för lärare, studerande och proffs inom sjöfart

Laatua kansainvälisiin työssäoppimisjaksoihin
– verktyg för studerande, lärare och arbetsplatshandledare

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ulkomailla
– anvisningar för studerande, lärare och arbetsplatshandledare

Verkkotuutorin ABC
– materialpaket för yrkeslärare, utbildare och andra intresserade av näthandledning

Valmennusmateriaalia tekniikan alojen ammattitaitokilpailuihin
(träningsmaterial för yrkestävlingar inom de tekniska branscherna)

Menetelmällinen työskentelymalli
– arbetsmetod för social- och ungdomssektorn

Verkko-oppimismateriaalia kumialan opiskeluun
(web-material för gummibranschen)