Till deltagare

Redskap för samordnare av projekt för överföring av innovationer

På den här sidan finns stödmaterial, som guider, anvisningar, avtalsmodeller och rapporteringsblanketter, avsedda för projekt för överföring av innovationer godkända 2007–2013. Observera att vissa filer bara gäller för vissa projektår.

Guider för ekonomi och administration

Guiderna innehåller reglerna för projektens budgethantering och administration.

Modell för projektets interna ekonomirapportering och kostnadsuppföljning

Modell och anvisningar för mervärdesskatterappor

Partneravtal

Anvisningar för avtalsändring och tabeller för ändringsansökan

Förändringar i projektets längd, partner, budget och produkter måste alltid godkännas av det nationella programkontoret. Nedan finns anvisningar och blanketter för ändringsansökan. Ta alltid först kontakt med kontaktpersonen för ditt projekt.

Bilagor till avtalsändring:

Blanketter för rapporter

Blanketten för mellanrapporten och slutrapporten (skriftlig) är en pdf-blankett vars länk skickas till koordinatorerna för projekten.

Dokumentet "ECAS User Manual" innehåller information om registreging och hur man erhåller användaridentification och lösenord.

Blanketter för slutrapporter

Logotyper och information om projektet

Enligt villkoren i finansieringsavtalet ska logotyperna för CIMO och EU:s Program för livslångt lärande användas i allt material om projektet.

CIMOs logotyper och anvisningar för logotyperna