Tematiska nätverk

De tematiska nätverken (Multilateral networks, Leonardo Thematic Networks, TN) stödjer yrkesutbildningens, företagens och arbetsmarknadsparternas branschspecifika nätverksbildning.

Ett nätverksprojekt kan utveckla och förstärka samarbetet mellan yrkesutbildning och arbetsliv samt påverka yrkesutbildningen exempelvis inom ett visst ämne. Bidrag beviljas speciellt till nätverk som är planerade att bli permanenta och omfatta hela Europa.

I projektets partnergrupp bör det ingå olika typer av organisationer som exempelvis lokala och regionala organisationer, handelskammare, arbetsgivar- och löntagarorganisationer, företag, utbildningsutvecklare och beslutsfattare samt yrkesläroanstalter.

Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Executive Agency, EACEA) sköter rådgivningen för och administrationen av ansökningarna och projektens uppföljning.