Innovaatioiden kehittäminen

Nämä sivut sisältävät tietoa vuonna 2013 päättyneestä LLP-ohjelmasta. Sivujen tiedot koskevat vuoden 2013 loppuun mennessä myönnettyjä tukia.

Vuonna 2014 käynnistyneen Erasmus+ -ohjelman (2014-2020) tiedot löydät CIMOn Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle -verkkosivuilta.

-

Innovaatioiden kehittämishankkeissa (Multilateral projects for Development of Innovation and Good Practice, DOI) tarkoituksena on kehittää ammatillisen koulutuksen järjestelmiä luomalla uusia toimintatapoja.

Innovaation kehittämishankkeissa voidaan esimerkiksi

  • luoda uutta koulutussisältöä
  • kehittää uusia metodeja ja toimintatapoja
  • tehdä uusi sovellus aiemmin toteutettuun

Hankkeet ovat budjetiltaan suurempia kuin innovaation siirto -hankkeet ja niillä tulee olla laajaa merkitystä ja vaikutusta partnerimaissa ja Euroopan tasolla. Innovaatioiden kehittämishankkeissa painotetaan uuden kehittämistä kun taas innovaation siirto -hankkeissa painotetaan tulosten levitykseen ja käyttöönottoon liittyviä toimenpiteitä.

Euroopan komission alainen Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (Executive Agency, EACEA) hoitaa hakuun liittyvän neuvonnan ja hallinnoinnin sekä hankkeiden seurannan. CIMOn ammatillisen koulutuksen yksiköstä saa hakuun ja hankkeisiin liittyvää perusneuvontaa.