Annanstans på nätet

Nordic Master-programmets webbplats (på engelska)

Nordic Master -programmet (på Nordiska ministerrådets webbplats)

Nordic_master_480x262

Foto: Satu Haavisto

Nordic Master-programmet

Nordiska ministerrådets Nordic Master-programmet stöder nordiska universitets och högskolors gemensamma studieprogram på masternivå. Programmet administreras av Utbildningsstyrelsen. Nordic Master-programmets ansökningsrunda 2018 kommer att vara öppen 30.4-31.10.2018.

Programmets målsättning är att:

  • Internationalisera högre utbildning genom ett samspel av nordiska och ickenordiska studenter, både från Europa och utifrån Europa
  • Utveckla och underlätta samarbetet för universitet och högskolor i Norden genom att systematiskt uppmärksamma och lösa hinder och utmaningar i organiserandet av gemensamma studieprogram
  • Erbjuda gemensamma masterprogram som baserar sig på excellens och hög kvalitet
  • Erbjuda forskningsbaserade program som möjliggör både en forskarkarriär och framgång i arbetslivet
  • Utveckla samarbete mellan högre utbildningsinstitutioner och den nordiska industrin och arbetslivet
  • Uppnå goda och mätbara resultat vad gäller studerandenas kompetenser och kunskaper, också gällande specifika nordiska kompetenser och kunskaper
  • Hjälpa studeranden och andra medverkande aktörer att bilda nyttiga nätverk

En grundförutsättning för stöd är att minst tre lärosäten från minst tre olika nordiska länder och/eller de självstyrande områdena (Färöarna, Grönland och Åland) deltar i programmet. Studenterna kan komma från hela världen.

Två Nordic Master-program finansieras i 2017 utlysningen

Två nya Nordic Master-program får stöd från Nordiska ministerrådets Nordic Master program som stöder nordiska universitets och högskolors gemensamma studieprogram på masternivå.

De valda masterprogrammen kan få upp till 1,5 miljoner danska kronor (cirka 200 000 euro) var.

De godkända Nordic Master programmen 2017 är:

  • Nordic Master in Environmental Law (samarbetet koordineras av Uppsala universitet tillsammans med Östra Finlands universitet (FI) och Universitetet i Tromsø/Norges arktiska universitet (NO))
  • Nordic Master programme in Sustainable Production of Marine Bioresources (samarbetet koordineras av Göteborgs universitet (SE) tillsammans med Nord universitet (NO), Akureyris universitet (IS) och Hólars högskola (IS))

Mer infromation på programmets engelskspråkiga sidor.

Mer information om programmet: ledande sakkunnig Kenneth Lundin, kenneth.lundin(at)oph.fi, tfn 0295 338 651.