Annanstans på nätet

Nordic Master-programmets webbplats (på engelska)

Nordic Master -programmet (på Nordiska ministerrådets webbplats)

Nordic_master_480x262

Foto: Satu Haavisto

Nordic Master-programmet

Nordiska ministerrådets Nordic Master-programmet stöder nordiska universitets och högskolors gemensamma studieprogram på masternivå. Programmet administreras av Utbildningsstyrelsen.

Programmets målsättning är att:

  • Internationalisera högre utbildning genom ett samspel av nordiska och ickenordiska studenter, både från Europa och utifrån Europa
  • Utveckla och underlätta samarbetet för universitet och högskolor i Norden genom att systematiskt uppmärksamma och lösa hinder och utmaningar i organiserandet av gemensamma studieprogram
  • Erbjuda gemensamma masterprogram som baserar sig på excellens och hög kvalitet
  • Erbjuda forskningsbaserade program som möjliggör både en forskarkarriär och framgång i arbetslivet
  • Utveckla samarbete mellan högre utbildningsinstitutioner och den nordiska industrin och arbetslivet
  • Uppnå goda och mätbara resultat vad gäller studerandenas kompetenser och kunskaper, också gällande specifika nordiska kompetenser och kunskaper
  • Hjälpa studeranden och andra medverkande aktörer att bilda nyttiga nätverk

En grundförutsättning för stöd är att minst två lärosäten från minst två olika nordiska länder och/eller de självstyrande områdena (Färöarna, Grönland och Åland) deltar i programmet. Studenterna kan komma från hela världen.

Ansökningsrunda 2019

Nordic Master -programmets ansökningsrunda 2019 har öppnats och sista inlämningsdag för ansökningar är den 31.10.2019. Läs mer om programmet och ansökningsomgången på programmets engelskspråkiga sidor.



Mer information om programmet: ledande sakkunnig Kenneth Lundin, kenneth.lundin(at)oph.fi, tfn 0295 338 651.