Nordplus-logo

Erfarenheter

Nordplus Norden språk -projekt finns på webbplatsen Nordplusonline.org

Exempel på projekt som fått finansiering:

Nordeniskolen.org är en gratis läroportal för hela Norden. Den innehåller mycket information om nordiska språk och bl.a. filmbaserat undervisningsmaterial för lärare.

Tre digitala broar över Östersjön - är ett projekt koordinerat av Uleåborgs yrkeshögskola, varav en fin artikel publicerades i nyhetsbrevet utgivet av Nordisk språkkoordination.

Musik på svenska och finska i musikgymnasier i Norden. Svenska nu -koordinerade projektet Dream Academy Norden

Paxel123 är en webbsida för barn i förskolan och grundskolan. Sidan innehåller spel som stöder matematik- och språkundervisning, i en trygg miljö.