Nordplus-logo

Kontakta oss

Mer information om Nordplus Nordens Språk -programmet

Nina Eskola, nina.eskola@oph.fi, tel. 0295 338 582

och huvudadministratören i Island

Eva Björnsdóttìr, t.eva.bjornsdottir@rannis.is

Tel: + 354 515 5840