Projekt- och nätverkssamarbete

Stöd kan beviljas till etablering av nätverk med aktörer från språkområdet eller olika projektsamarbeten innanför nordiska språkområdet. Ett projekt skall ha minst 2 deltagarländer/självstyrande områden, dvs. en koordinerande organisation och minst en partner.

Exempel på projektsamarbete som kan ingå i Nordplus Nordens Språk -programmet

  • undervisningsmetoder
  • läroplansutveckling
  • informationsverksamhet
  • forskningsprojekt
  • konferenser
  • kurser
  • ordboks- och terminologiarbete
  • publikationer
  • språkteknologiska projekt
  • utvecklande och publicering av undervisningsmaterial

De beviljade projekten kan vara högst 3 år.

Det är möjligt att söka stöd för förberedande besökför planering av projektansökan.

En broschyr med projektexempel har utkommit 2015.

I projekten och nätverken kan deltagare från länder utanför Norden ingå, men i regel kan kostnaderna för dessa deltagare inte täckas av programmet.