Nordplus-logo

Till deltagare

Godkända projekt får avtal och bidrag från huvudadministratören på Island.

Bidraget betalas i två rater 80 % och 20 % efter att slutrapporten godkänts. Projekt som beviljats 15 000 € eller mindre får det beviljade beloppet utbetalat i sin helhet.

Rapporteringen sker via Espresso-systemet. Koordinatorerna får information om tidtabeller för rapporteringen av huvudadministratören på Island.