Nordplus-logo

Till sökande

Ansökningstiden för förberedande besök utgår den 15.11.2018!

Ansökningstiden för år 2019 utgår den 1.2.2019!

Programmet finansierar ett brett spektrum av projekt, från akademisk forskning till dagisspel med nordiska språk som sin huvudsakliga fokus.

Detta är ett program med hög beviljandegrad. Nordplus Nordens språk kan sökas av personer med intresse för eller kunskap om nordiska språk.
Vi välkomnar ansökningar från akademiker, offentliga institutioner, privata företag och även konst-, teater- och musikgrupper som använder kreativa metoder för att öppna en värld av nordiska språk till barn och allmänheten.

Programstödet täcker högst 75 % av projektets totala kostnader. Ansökningarna skall skrivas på danska, norska eller svenska, eller engelska.

Alla Nordplus-ansökningar lämnas in via ett ansökningssystem som heter Espresso. Bekanta dig med:

Ansöknings- och rapporteringssystemet Espresso

Bekanta dig även med broschyren som utkom 2015.