Norden-logo

nordkurs_tytot480x262px.jpg

Kuva: Magnus Fröderberg/norden.org

Nordkurs

Nordkurs ger högskolestuderanden möjlighet att studera ett av de nordiska språken och dess kultur i ett annat nordiskt land. Kurserna som finansieras av Nordiska ministerrådet anordnas i alla nordiska länder samt de självstyrande områdena Grönland och Färöarna.

Vem kan delta?

Nordkurs-sommarkurserna är avsedda för högskolestuderande.

Från Finland deltar följande högskolor:

  • Helsingfors universitet
  • Jyväskylä universitet
  • Tammerfors universitet
  • Uleåborgs universitet
  • Vasa universitet
  • Åbo Akademi
  • Åbo universitet
  • Östra-Finlands universitet

Kurser anordnas i Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöarna och Grönland. Kurserna ges i maj-augusti och är normalt 2-4 veckor långa. En godkänd kurs tillgodoräknas i studierna.

De nationella stipendierna söks via hemmainstitutionen

Nordkurs-stipendier kan sökas årligen. Ansökningstiden går ut 1 mars och ansökan lämnas in vid institutionen för nordiska språk. Institutionerna rangordnar sina egna studeranden. Det slutgiltiga beslutet om stipendierna i Finland görs av Helsingfors universitet och Utbildningssyrelsen i början av april.

Mer information Nordkurs.org