Erfarenheter

Via Nordkurs till Färöarna

Juhan Luomala som studerar nordiska språk vid Vasa universitet har deltagit i en Nordkurs redan två gånger.

Läs mer

Extra stöd för mobilitet utan hinder banade vägen till Göteborg

Elina Mäkikunnas som studerar för att bli språklärare deltog i en Nordkurs tillsammans med en personlig assistent.

Läs mer