aloitus_higher_480x262.jpg

Foto: Mauricio Pavez | Nordplus

Nordplus Högre utbildning

Nordplus Högre utbildning -programmet ger stöd till student- och lärarmobilitet samt projekt- och nätverkssamarbete på högskoleområdet i de nordiska länderna och Baltikum.

Syftet med programmet är att upprätta ett samarbete mellan de institutioner som deltar i programmet genom utbyten, erfarenheter, god praxis och innovativa resultat. Programmet stöder även samarbete mellan högskolor och övriga organisationer.

Programmets gemensamma målsättningar för 2018-2022 är att:

  • stärka och utveckla det nordiska ubildningssamarbetet,
  • skapa ett gemensamt utbildningsområde i Norden och Baltikum
  • stöda, vidareutveckla och dra nytta av och sprida innovativa produkter och processer på utbildningsområdet genom systematiskt utbyte av erfarenheter och god praxis,
  • utveckla kvalitet och innovation i deltagarländernas utbildningssystemer för livslångt lärande genom utbildningssamarbete och samarbete med arbetslivet genom utvecklingsprojekt, utbyte och uppbygnad av nätverk,
  • främja nordiska språk och kulturer - och ömsesidig förståelse av språken och kulturerna i de nordiska och baltiska länderna,
  • stärka språkförståelsen i nordiska språk, framför allt danska, svenska och norska, speciellt bland barn och unga,
  • öka intresset för, kännedomen om och förståelsen av de nordiska språk.