aloitus_higher_480x262.jpg

Foto: Mauricio Pavez | Nordplus

Nordplus Högre utbildning

Nordplus Högre utbildning -programmet ger stöd till student- och lärarmobilitet samt projekt- och nätverkssamarbete på högskoleområdet i de nordiska länderna och Baltikum.

Syftet med programmet är att upprätta ett samarbete mellan de institutioner som deltar i programmet genom utbyten, erfarenheter, god praxis och innovativa resultat. Programmet stöder även samarbete mellan högskolor och övriga organisationer.

Målsättningar för Nordplus Högre utbildning 2012-2016

  • att knyta samman lärosäten för högre utbildning, både privata och offentliga, som erbjuder erkända kvalifikationer på tertiär nivå i de deltagande länderna, skapa nätverk för utbyte och spridning av erfarenheter, god praxis och innovativa resultat
  • att bidra till samarbete mellan lärosäten inom högre utbildning och andra institutioner och organisationer verksamma eller som har professionella intressen inom högre utbildning
  • att bidra till samarbete mellan lärosäten inom högre utbildning och arbetslivet