Kontakta oss

Nordiska teamet

Kenneth Lundin
Ledande sakkunnig
Nordplus Högre utbildning, Nordic Master, Nordiska ministerrådets högskoleprogram
tfn 0295 338 561

Kristina Savikurki
Programkoordinator
Nordplus Högre utbildning, Nordic Master ekonomi, Nordkurs
tfn 0295 338 501

Outi Tomperi
Programkoordinator
Nordic Master
tfn 0295 331 654

fornamn.efternamn(at)oph.fi