korkeakoulutus_liikkuvuus_547x262

Bild: Mauricio Pavez | Nordplus

Mobilitet

Studenter kan beviljas stipendium för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat nordiskt eller baltiskt land. Nordplus-stipendiet uppgår till högst 200 €/månad. Dessutom kan man få ett resebidrag. Studenter kan även få ett så kallat express-mobilitetsstipendium för kortare utbyten, på minst en vecka. Studierna utomlands ska ingå som en del av den studerandes examen.

Lärare som arbetar vid en högskola i ett nordiskt eller baltiskt land kan få stipendium och resebidrag. Vistelsen ska innefatta minst åtta undervisnings-/arbetstimmar. Stipendiet kan högst uppgå till 355 €/vecka.

Extra stöd kan ansökas för studenter eller lärare som har specialbehov på grund av sitt fysiska eller psyksiska hälsotillstånd. Detta tilläggsstöd är avsett att göra det möjligt att delta obehindrat i Nordplus programmet.