Nätverk och projekt

Nordplus Högre utbildning -programmet stöder intensivkurser, gemensamma studieprogram, utvecklingsprojekt och nätverk.

Intensivkurser

Programmet ger bidrag till intensivkurser som varar mellan en vecka och en månad och i vilka studerande och lärare från minst tre olika länder deltar. Kurserna kan även anordnas utanför terminerna, exempelvis som sommarkurs.

Kursen ska vara integrerad som en del av studieprogrammet på samarbetshögskolorna samt utveckla kunskaperna i synnerhet på de nya områden. Genomgången kurs ska tillgodoräknas i den studerandes examen.

Gemensamma studieprogram

Programmet ger bidrag för att utveckla och starta gemensamma studieprogram. Studieprogrammen ska leda till en examen enligt nationell lagstiftning och programmet ska innefatta mobilitet.

Utvecklingsprojekt

Programmet ger bidrag till olika innovativa projekt som:

  • samarbete med arbetslivet
  • kvalitetssäkring
  • spridning och utnyttjande av resultat
  • utveckling av samarbete med andra offentliga och privata organisationer (samt NGOs) inom högre utbilding
  • utveckling av nya undervisningsformer.

Nätverk

Stöd till nätverk kan beviljas för etablering och utveckling av nätverk. Nätverksstödet kan omfatta följande aktiviteter:

  • möten för etablering och utveckling av nya nätverk
  • korta möten för akademisk personal för kvalitetssäkring av mobilitet, kurser, utbildning eller intagning av nya partners

Nätverkskoordinatorn ansvarar för ansökan för hela nätverket. Ansökan kan lämnas in en gång per år. Följande ansökningstid går ut 1.2.2019.

Extra stöd kan ansökas för deltagare (studenter, lärare och personal) som har specialbehov på grund av sitt fysiska eller psyksiska hälsotillstånd. Detta tilläggsstöd är avsett att göra det möjligt att delta obehindrat i Nordplus programmet.