Anvisningar

Nordplus handbok 2018

Ansöknings- och rapporteringssystemet Espresso

Blanketter

Mottagande av stipendium

Blanketter på svenska:
Studentutbyte
Lärarutbyte

Blanketter på engelska:
Student exchange
Teacher exchange

Nordplus-logo

Till deltagare

Utbildningsstyrelsen skickar ett kontrakt till alla som beviljats stöd från Nordplus Högre utbildning -programmet. Undertecknade kontrakt returneras till Utbildningsstyrelsen, som överför bidraget till den koordinerande högskolans bankkonto. Koordinatorn ansvarar för bidraget och för att fördela det inom nätverket samt sköter om rapporteringen när kontraktsperioden går ut.

Kontraktsperioden börjar den 15 juni och avslutas efter att rapporten är inlämnad eller senast den 1 oktober därpå följande år. Rapporten ska inlämnas inom 30 dagar efter kontraktsperiodens slut. Den sista inlämningsdagen är alltså 1 november.