Till deltagare

Utbildningsstyrelsen skickar ett kontrakt till alla som beviljats stöd från Nordplus Högre utbildning -programmet. Undertecknade kontrakt returneras till Utbildningsstyrelsen, som överför bidraget till den koordinerande högskolans bankkonto. Koordinatorn ansvarar för bidraget och för att fördela det inom nätverket samt sköter om rapporteringen när kontraktsperioden går ut.

Kontraktsperioden börjar den 15 juni och avslutas efter att rapporten är inlämnad eller senast den 1 oktober därpå följande år. Rapporten ska inlämnas inom 30 dagar efter kontraktsperiodens slut. Den sista inlämningsdagen är alltså 1 november.