Till sökande

Ansökan om bidrag för projekt- och nätverkssamarbete från Nordplus Högre utbildning -programmet görs av nätverkskoordinatorn. Koordinatorn ansvarar för bevillningen under hela kontraktsperioden.

Endast universitet/högskolor kan fungera som koordinator.

I projekt- och nätverkssamarbete ska minst tre samarbetspartner från tre olika deltagarländer delta.

Kostnader för deltagare med särskilda behov kan täckas upp till 100 procent. Stöd kan sökas även utanför den normala ansökningstiden. Ansökan skickas direkt till Utbildningsstyrelsen, i god tid före utbytet. Läkarintyg ska bifogas i ansökan. Stödet kan täcka till exempel utgifter för stödperson, tolk eller liknande.

Ansökan

Följande ansökninstid går ut 1.2.2019. Ansökan lämnas in elektroniskt via Espresso. Mera information finns på Nordplusonline.