Nordplus-logo

Till deltagare

Godkända projekt får avtal och bidrag från huvudadministratören i Norge.

Rapporteringsverktyget finns inom Espresso-systemet. Huvudadministratören informerar koordinatorerna direkt om rapporteringen.

Slutrapporten ser ut så här i Espresso-systemet.