Nyfiken på vilket resultat din skola får?

Nordplus-logo

aloitus_junior_480x262.jpg

Bild: Siv B. Systad | Norplus

Nordplus Junior

Nordplus Junior är ett program som ger stöd åt elev- och lärarutbyte mellan de nordiska länderna och Baltikum samt åt samarbete mellan läroanstalter. Daghem, förskolor, grundskolor, gymnasier, yrkesskolor och läroanstalter som anordnar läroavtalsutbildningar eller grundläggande konstundervisning samt andra som arbetar inom skolområdet kan delta i programmet.

Programländerna inom Nordplus Junior är de nordiska länderna, de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland samt de baltiska länderna.

Samarbetet kan bedrivas mellan två eller flera skolor och har som mål att främja deltagarnas aktiva lärande.

Målsättningarna för åren 2018-2022 är att:

  • stärka och utveckla det nordiska utbildningssamarbetet,
  • skapa ett gemensamt utbildningsområde i Norden och Baltikum
  • stöda, vidareutveckla och dra nytta av och sprida innovativa produkter och processer på utbildningsområdet genom systematiskt utbyte av erfarenheter och god praxis,
  • utveckla kvalitet och innovation i deltagarländernas utbildningssystem för livslångt lärande genom utbildningssamarbete och samarbete med arbetslivet genom utvecklingsprojekt, utbyte och uppbyggnad av nätverk,
  • främja nordiska språk och kulturer - och ömsesidig förståelse av språken och kulturerna i de nordiska och baltiska länderna,
  • stärka språkförståelsen i nordiska språk, framför allt danska, svenska och norska, speciellt bland barn och unga,
  • öka intresset för, kännedomen om och förståelsen av de nordiska språk.

De deltagande läroanstalterna väljer en samordnare som ansöker om bidrag för hela projektet. Samordnaren ansvarar för administreringen av bidraget under hela avtalsperioden.

Kostnader som omfattar deltagare med funktionshinder kan godkännas upp till 100 procent.

Nordplus Junior-programmet har en årlig budget på cirka 3 miljoner € (2019).