Nyfiken på vilket resultat din skola får?

Portti Pohjolaan -logo

Nordplus-logo

aloitus_junior_480x262.jpg

Bild: Siv B. Systad | Norplus

Nordplus Junior

Nordplus Junior är ett program som ger stöd åt elev- och lärarutbyte mellan de nordiska länderna och Baltikum samt åt samarbete mellan läroanstalter. Förskolor och grundskolor, gymnasier, yrkesskolor och läroanstalter som anordnar läroavtalsutbildningar kan delta i programmet.

Programländerna inom Nordplus Junior är de nordiska länderna, de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland samt de baltiska länderna.

Samarbetet kan bedrivas mellan två eller flera skolor och har som mål att främja deltagarnas aktiva lärande.

Programmets målsättningar är:

  • stärka samarbete och nätverk av förskolor, grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter
  • främja kvalitet, kreativitet och förnyelse inom undervisning
  • lärande för alla; att främja likvärdiga möjligheter till lärande genom inkluderande undervisning
  • stärka de nordiska språken och främja kunskap om och förståelse för nordisk kultur, nordiska språk och levnadssätt i skolor, och i dagligt liv
  • främja kunskap om och förståelse för nordiska och baltiska språk och kulturer
  • främja samarbete mellan skolor (inkluderande förskolor) och arbetsliv

De deltagande läroanstalterna väljer en samordnare som ansöker om bidrag för hela projektet. Samordnaren ansvarar för administreringen av bidraget under hela avtalsperioden.

Kostnader som omfattar deltagare med funktionshinder kan godkännas upp till 100 procent.

Nordplus Junior-programmet har en årlig budget på cirka 2,5 miljoner €.